Lotte
Geeven

15 mei-19 juni 2022

Echo Chant

English below
Machinery of Me ligt in een bosrijk gebied, dat sinds jaar en dag wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van strijdkrachten. In het verleden door de Duitse bezetters en vandaag de dag door de Nederlandse luchtmobiele brigade. Natuurlijke klanken worden er afgewisseld door een breed palet aan gevechtsgeluiden. Van tijd tot tijd trilt de lucht door de lage tonen van overvliegende Chinook helikopters en klinkt de schietbaan in de verte. In de zomer van 2020 verbleef kunstenaar Lotte Geeven (1980) in de omgeving van Machinery of Me en hoorde een vogel zijn territorium afbakenen met een roep die klonk als een ratelend geweer. Gefascineerd vroeg Geeven zich af of de akoestische wereld wordt opgeslagen in de natuur. Op uitnodiging van Machinery of Me maakte ze een werk over haar zoektocht en legde haar oor te luister bij luide gebeurtenissen op het wereldtoneel waarvan de natuur getuige was. Hieruit kwam de tentoonstelling Echo Chant voort, die bestaat uit een geluidsinstallatie en een videowerk.

In een universum waaruit geen deeltje ontsnapt verdwijnt uiteindelijk iedere stem, zij zwakt af, lost op. Hoe hard of vaak een roep ook klonk of hoe urgent de boodschap ook was. Althans in theorie. Maar hoe zit dit in de praktijk? Kunstenaar Lotte Geeven luisterde een periode lang aandachtig naar de wereld die kraakt in haar voegen. De stem van het volk klinkt door de straten. Een voorzanger zweept de menigte op.“What do we want?" “Justice!”, “When do we want it?” “Now!”. De echo die opstijgt uit de menigte werkt hypnotiserend en verbindt individuen tijdelijk tot een veelkoppige massa. Zij zet haar leuzen kracht bij om door te gaan tot een gevestigde orde buigt of breekt. Deze massa bestaat niet alleen uit mensen. In voorbereiding op het werk Echo Chant vond Geeven op verschillende plekken op aarde vogels die in de bezwering van het gezang werden meegetrokken. Vogels die vanaf daken, bomen en open ramen getuigen waren van de luide brandpunten van de wereld. En nadat de straten en pleinen waren schoongeveegd de boodschap doorgaven. Als onverwachte bondgenoten van de stem van het volk.

De Volkskrant: Kunstwerk van de week
'Van geel hesje tot grijze roodstaart: zangvogels bootsen het geluid van protestleuzen na'


Over Lotte Geeven
Westerse wetenschap biedt houvast binnen de turbulente wereld waarin we bewegen. Met systemen van kennis helpt ze de mens navigeren door tijd en ruimte. De aarde is rond. Het leven is eindig. Een uur bestaat uit 60 minuten. Het zijn een paar voorbeelden van algemene kennis die onze blik op de wereld alsook onze positie daarbinnen verstevigen. Kunstenaar Lotte Geeven (1980, NL) pleit met haar werk voor twijfel in plaats van zekerheid. In haar oeuvre stelt ze vragen over fenomenen die zich op de grens van het verklaarbare afspelen. Hoe klinkt de aarde? Kunnen we het verleden horen? In de procesmatige werken die rondom een vraag ontstaan gaat ze tot het uiterste en werpt een blik op de instabiele wereld achter de zekerheden. Binnen haar oeuvre spreekt de zee, gromt de aarde en het echoot het verleden. Niet in een verhaal, maar echt. Haar werk biedt ruimte voor twijfel als een vertrekpunt voor een radicaal nieuw wereldbeeld of een gedachte die niet eerder bestond. Geeven’s werk werd getoond galeries and musea in o.a. Amsterdam, New York, Berlijn, Boedapest, Londen, China, Indonesie en Canada en werd bekroond met de prestigieuze illy Prize voor meest innovatieve kunstenaar.

Open
Iedere zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Curatoren: Maarten Verweij en Rieke Righolt
Productie: Michael Klinkenberg, Mr Soundmount
Techniek: Kees Reedijk, Rijksakademie
Lichtontwerp: Wijnand van der Horst
AV: Revolute
Assistent: Lola Beekhuijzen
Composing Advisor: Marcus Bruystens
Vinyl: Dubplate.be
Film & edit advies: Eric Feijten
Met speciale dank aan: Hareco Dier en Vriend

De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door bijdragen van Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland.


LOTTE GEEVEN MACHINERY OF ME

fotografie: Jeroen Musch

LOTTE GEEVEN MACHINERY OF ME 3 2
LOTTE GEEVEN MACHINERY OF ME 2

fotografie: Jeroen Musch

LOTTE GEEVEN MACHINERY OF ME 4

fotografie: Jeroen Musch

LOTTE GEEVEN MACHINERY OF ME 3
machinery of me geeven 1
LOTTE GEEVEN MACHINERY OF ME 7
machinery of me geeven 2
LOTTE GEEVEN MACHINERY OF ME 8


 


 

1280px NPO Radio 1 logo 2014svg
 
 
 

Beluister hier het item dat verslaggever Jeroen de Jager maakte voor Radio 1 over de tentoonstelling 'Echo Chant' in Machinery of Me.


 

[English]
Machinery of Me is an exhibition space for contemporary art, located in an area where man and nature contrast and are intertwined at the same time. The wooded area is characterised by the presence of armed forces; in the past the German occupier and nowadays the Royal Dutch Airforce and Army. For those who pay attention, a wide sonic palette of combat sounds can be heard. Firing bursts in the distance, the rhythmic marching of soldiers and the low tones of Chinook helicopters flying overhead. Sounds that are interspersed with the chirping of birds and other wild sounds from the forest. At the invitation of Machinery of Me, artist Lotte Geeven (1980) stayed in the area and heard a bird demarcating its territory with a call that sounded like a rattling gun. Geeven was wondering if the sound of the past is stored in natural systems. With this question in mind she turned her ear towards loud human spectacles around the world witnessed by nature.

In a universe from which no particle escapes, every voice eventually fades away. No matter how loud or often a call shouts or how urgent the message is. At least… in theory. But what about real life? As a roaring voice in full force rises from a protest over a square, it sets billions of atoms in motion above a crowd. "No justice, No Peace!" The message of vibrating particles charged with kinetic energy empowers the mass and shakes the established order on a verge of collapse. Here, the voice of the people resonates loudly through the streets. A cantor stirs up the crowd. "What do we want?" "Justice!", "When do we want it?" "Now!". His voice hypnotises and galvanises  each single individual within earshot. Until everyone is swept along in the wake of an almost inescapable law of alignment. A law of physics that drives the masses in sync in rhythm, heartbeat and emotion. This spectacular magic trick can make a person or animal disappear into the crowd in broad daylight. For a while; for a week or year; as long as it takes to shake a failing system and make way for change. All according to the laws of nature.  Artist Lotte Geeven listened to these hotspots of change around the world after the streets and squares had been swept clean and silence had returned. Looking for an echo. 

About Lotte Geeven
Science holds our hand in an increasingly turbulent world. Offering beacons of solid facts it helps us navigate through space and time on a daily basis. The earth is round. Life is finite. An hour consists of 60 minutes. Common knowledge than strengthen our worldview and stabilises our position within. But a life that is made up of facts also shows gaps. With process-based works that arise around a question multimedia artist Lotte Geeven (NL 1980) shines her light on these gaps; and looks into how we relate to what we don’t know. How does the earth sound? Can we hear the past? In her body of work the sea speaks, the earth growls and the past echoes. Not just in a story; but for real.  Making room for doubt it destabilises our worldview and makes space for a radical new thought to arise. Geeven’s work has been shown in various galleries and museums in Amsterdam, New York, Berlin, Budapest, London, China, Indonesia and Canada, among others and has been awarded  the prestigious Illy Prize for most innovative art.

Open
Every Sunday from 12:00 to 17:00 hr.

Programma
Lotte geeven

Houd voor aanvullende programmaonderdelen de website in de gaten
of schrijf je in voor de nieuwsbrief.