MADELON
HOOYKAAS

3 oktober-18 december 2021

[English below]

Madelon Hooykaas (Maartensdijk, 1942) is een Nederlandse beeldend kunstenaar, fotograaf en filmmaker. Haar video- en fotografische werk legt veelal pure relaties met de natuur en verkent wetenschappelijke principes en natuurkrachten. Ze combineert hedendaagse technologie met het gebruik van natuurlijke materialen.

Madelon Hooykaas werkt sinds de jaren zestig met het medium fotografie en begon als een van de eerste beeldend kunstenaars met het gebruik van video als artistiek medium. Zij bouwde hierin een indrukwekkend oeuvre op. Vanaf de jaren zeventig werkte Hooykaas intensief samen met de Schotse beeldend kunstenaar Elsa Stansfield (1945-2004). Onder de naam Stansfield/Hooykaas realiseerden zij als kunstenaarsduo vanaf 1975 hun eerste video-installaties en verwierven zij bekendheid als Europese videopioniers.

Hooykaas’ werk is onderdeel van belangrijke Nederlandse museale collecties (waaronder 15 toonaangevende werken in de collectie van Stedelijk Museum Amsterdam) en is opgenomen in de collecties van onder meer het Museum of Modern Art (MoMA) New York, Tate Gallery London en National Gallery of Canada.


Voor Machinery of Me produceert Hooykaas een drietal nieuwe kunstwerken die gelijktijdig gepresenteerd worden in de twee presentatieruimtes. Het concept dat ten grondslag ligt aan de kunstwerken legt een relatie tussen de lokale ecologie en historie van de locatie.

LET OP
In verband met de nieuwe maatregelen is Machinery of Me op zondag 19 december gesloten.

De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem.

Madelon Hooykaas (Maartensdijk, 1942) is a Dutch visual artist, photographer and filmmaker. Her video and photographic work often establishes pure relations with nature and explores scientific principles and natural forces. She combines contemporary technology with the use of natural materials.

Madelon Hooykaas has been working with the medium of photography since the 1960s and was one of the first visual artists to start using video as an artistic medium. She has built up an impressive oeuvre in this field. From the seventies, Hooykaas worked intensively with the Scottish visual artist Elsa Stansfield (1945-2004). As an artist duo, under the name Stansfield/Hooykaas, they realised their first video installations from 1975 onwards and gained fame as European video pioneers.

Hooykaas' work is part of important Dutch museum collections (including 15 leading works in the collection of Stedelijk Museum Amsterdam) and is included in the collections of the Museum of Modern Art (MoMA) New York, Tate Gallery London and National Gallery of Canada, among others.


For Machinery of Me Hooykaas produced three new artworks that are presented simultaneously in the two presentation spaces. The concept underlying the artworks establishes a link between the local ecology and the history of the location.

PAY ATTENTION
Due to the new measures, Machinery of Me will be closed on Sunday 19 December.
 

The exhibition has been made possible by contributions from the Mondriaan Fund, the Province of Gelderland and the Municipality of Arnhem.

Programma
Madelon Hooykaas

Houd voor aanvullende programmaonderdelen de website in de gaten
of schrijf je in voor de nieuwsbrief.